fbpx

Zapisz się na dzień otwarty

Wymiana uczniowska

Projekt Erasmus+ wzbogaca ofertę naszej szkoły, a także pomaga w rozwoju kadry nauczycielskiej. Daje nam możliwość inspirowania naszych uczniów do nauki, aby mogli z powodzeniem osiągać sukcesy m.in. w nauce języków obcych i rozwijać swój potencjał edukacyjny. Korzyści płynące z uczestnictwa w wymianie uczniowskiej w ramach projektu Erasmus+ są niezwykle cenne i przyczyniają się do doskonalenia kompetencji naszych uczniów w wielu obszarach.

Podczas wymiany uczniowskiej dzieci uczą się otwartości na inne kultury i różnorodność. Mają okazję poznać rówieśników z różnych krajów europejskich i zderzyć się z odmiennymi tradycjami, językami i zwyczajami. Pomaga to budować wrażliwość kulturową i umiejętność porozumiewania się w wielokulturowym środowisku, co – w ujęciu globalnym – jest niezwykle cennym doświadczeniem.

Wymiana uczniowska w ramach projektu Erasmus+ stwarza również doskonałą okazję do nauki języków: angielskiego oraz hiszpańskiego. Uczniowie mają możliwość praktycznego zastosowania języka w codziennych sytuacjach komunikacyjnych, co przyczynia się do poprawy ich umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania. 

Współpraca z uczniami z zagranicznych szkół rozwija umiejętności współpracy – uczy pracy zespołowej, empatii i rozwiązywania konfliktów. Pokazuje, że otwartość i tolerancja to kluczowe elementy funkcjonowania w nowoczesnym świecie. Te kompetencje są niezwykle ważne w dorosłym życiu, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej.

Dodatkowo w trakcie swoich mobilności, nasi uczniowie dowiadują się, jak bezpiecznie korzystać z internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz jak świadomie wprowadzać elementy proekologicznego stylu życia.

Udział uczniów w projekcie Erasmus+ rozwija w nich świadomość globalnej wspólnoty, otwiera nowe perspektywy i inspiruje do dalszego uczenia się i samodoskonalenia.

Naszą misją jest RADOŚĆ – NAUKA – PASJA. Uważamy, że w poznawaniu świata najważniejsza jest RADOŚĆ z odkrytej tajemnicy, z osiągniętego celu oraz pokonanej trudności. Robimy wszystko, żeby NAUKA w naszej szkole była najwspanialszą przygodą prowadzącą do poznawania świata, dostrzegania jego piękna i zrozumienia, jaki on jest. Pomagamy odkryć uczniom ich PASJE, dzięki którym mogą z entuzjazmem zmierzać do wyznaczonego celu.

Uczniowie szkoły Józefosław

W rankingu ogólnopolskim zdobyli średnio:

Język polski 92% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 72%)

Matematyka 85% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 97% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Uczniowie szkoły Bemowo

W rankingu ogólnopolskim zdobyli średnio:

Język polski 76% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 74%)

Matematyka 84% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 96% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Uczniowie szkoły Bemowo

W rankingu ogólnopolskim zdobyli średnio:

Język polski 67% punktów (średni wynik w Polsce: 60%, średni wynik w Warszawie: 64%)

Matematyka 73% punktów (średni wynik w Polsce: 57%, średni wynik w Warszawie: 62%)

Język angielski 90% punktów (średni wynik w Polsce: 67%, średni wynik w Warszawie: 72%)

Uczniowie szkoły Józefosław

W rankingu ogólnopolskim zdobyli średnio:

Język polski 73% punktów (średni wynik w Polsce: 60%, średni wynik w Warszawie: 64%)

Matematyka 93% punktów (średni wynik w Polsce: 57%, średni wynik w Warszawie: 62%)

Język angielski 97% punktów (średni wynik w Polsce: 67%, średni wynik w Warszawie: 72%)