fbpx

Zapisz się na dzień otwarty

Edukacja klas IV-VIII

Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.”

Ludwik Pasteur

Codziennie z RADOŚCIĄ I PASJĄ towarzyszymy naszym uczniom w ich edukacyjnej podróży, wspieramy ich i inspirujemy do twórczego działania. NAUKĘ opieramy nie tylko na obowiązującym programie MEN, ale przede wszystkim na autorskich projektach i programach własnych znacznie wykraczających poza podstawę programową.

Nauczyciele nie występują w roli ekspertów,
ale doradców, obserwatorów, współuczestników procesu dydaktycznego, a ich głównym celem jest wyposażenie absolwenta nie tylko w wiedzę, ale także konkretne umiejętności, które pomogą mu radzić sobie w przyszłości. Sukces każdego ucznia jest wynikiem pracy zespołu pedagogów. Stanowimy prawdziwie zintegrowane środowisko pasjonatów wiedzy.

Naszą misją jest RADOŚĆ – NAUKA – PASJA. Uważamy, że w poznawaniu świata najważniejsza jest RADOŚĆ z odkrytej tajemnicy, z osiągniętego celu oraz pokonanej trudności. Robimy wszystko, żeby NAUKA w naszej szkole była najwspanialszą przygodą prowadzącą do poznawania świata, dostrzegania jego piękna i zrozumienia, jaki on jest. Pomagamy odkryć uczniom ich PASJE, dzięki którym mogą z entuzjazmem zmierzać do wyznaczonego celu.

Niezwykle ważnej jest to JAK uczymy.
Wychodzimy poza wiedzę przedmiotową – pracujemy metodą projektów, zajęć terenowych, promujemy pozaszkolne i interdyscyplinarne formy realizacji podstawy programowej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty uczniów. Nasze metody nauczania wspierają pracę uczniów w grupie, ale jednocześnie uczą samodzielnego odkrywania wiedzy i dochodzenia do własnych rozwiązań. Radość uczniów, jaka temu towarzyszy, jest dla nas siłą napędową w procesie samodoskonalenia, samokształcenia i przekazywania wiedzy. Prowadzimy lekcje i zajęcia stwarzające warunki do rozwijania umiejętności naszych wychowanków w wielu dziedzinach, tj. uczenie się, myślenie, poszukiwanie, wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, działanie, współpraca, programowanie.

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Gaudeamus w naturalny sposób korzystają z wielu narzędzi, wzbogacając i urozmaicając swój warsztat pracy. Do swojej dyspozycji mają najnowsze technologie IT, w jakie zostały wyposażone sale lekcyjne i klasopracownie.
W klasach 4-8 kontynuujemy rozwijanie kompetencji kluczowych – dostosowując formy i metody pracy do wieku uczniów.
Kompetencje kluczowe to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw koniecznych człowiekowi do samorealizacji, rozwoju osobistego, integracji społecznej oraz zaangażowania obywatelskiego. Należą do nich:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym;
 • porozumiewanie się w językach obcych;
 • kompetencje matematyczne i podstawowe
  kompetencje naukowo-techniczne;
 • kompetencje informatyczne;
 • umiejętność uczenia się;
 • kompetencje społeczne i obywatelskie;
 • inicjatywność i przedsiębiorczość;
 • świadomość i ekspresja kulturalna.

Klasy dwujęzyczne
język angielski

 • – język angielski – 10 jednostek tygodniowo realizowanych przez anglistów i native speaker’a oraz nauczanie wybranych przedmiotów poprzez język angielski
 • – język hiszpański – 2 jednostki tygodniowo realizowane przez nauczyciela języka hiszpańskiego

Klasy z rozszerzonym
językiem angielskim

 • język angielski – 8 jednostek tygodniowo
  realizowanych przez anglistów i native speaker’a
 • język hiszpański – 2 jednostki tygodniowo
  realizowane przez nauczyciela języka hiszpańskiego.

Klasy IV-VIII

Edukacja

”Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.”

Ludwik Pasteur

Codziennie z RADOŚCIĄ I PASJĄ towarzyszymy naszym uczniom w ich edukacyjnej podróży, wspieramy ich i inspirujemy do twórczego działania. NAUKĘ opieramy nie tylko na obowiązującym programie MEN, ale przede wszystkim na autorskich projektach i programach własnych znacznie wykraczających poza podstawę programową.
Nauczyciele nie występują w roli ekspertów, ale doradców, obserwatorów, współuczestników procesu dydaktycznego, a ich głównym celem jest wyposażenie absolwenta nie tylko w wiedzę, ale także konkretne umiejętności, które pomogą mu radzić sobie w przyszłości. Sukces każdego ucznia jest wynikiem pracy zespołu pedagogów. Stanowimy prawdziwie zintegrowane środowisko pasjonatów wiedzy.

Niezwykle ważne jest to
JAK uczymy.

Wychodzimy poza wiedzę przedmiotową – pracujemy metodą projektów, zajęć terenowych, promujemy pozaszkolne i interdyscyplinarne formy realizacji podstawy programowej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty uczniów.
Nasze metody nauczania wspierają pracę uczniów w grupie, ale jednocześnie uczą samodzielnego odkrywania wiedzy i dochodzenia do własnych rozwiązań. Radość uczniów, jaka temu towarzyszy, jest dla nas siłą napędową w procesie samodoskonalenia, samokształcenia i przekazywania wiedzy. Prowadzimy lekcje i zajęcia stwarzające warunki do rozwijania umiejętności naszych wychowanków w wielu dziedzinach, tj. uczenie się, myślenie, poszukiwanie, wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, działanie, współpraca, programowanie.

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Gaudeamus w naturalny sposób korzystają z wielu narzędzi, wzbogacając i urozmaicając swój warsztat pracy. Do swojej dyspozycji mają najnowsze technologie IT, w jakie zostały wyposażone sale lekcyjne i klasopracownie. W klasach 4-8 kontynuujemy rozwijanie kompetencji kluczowych – dostosowując formy i metody pracy do wieku uczniów. Kompetencje kluczowe to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw koniecznych człowiekowi do samorealizacji, rozwoju osobistego, integracji społecznej oraz zaangażowania obywatelskiego.
Należą do nich:
 • porozumiewanie się w języku ojczystym;
 • porozumiewanie się w językach obcych;
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
 • kompetencje informatyczne;
 • umiejętność uczenia się;
 • kompetencje społeczne i obywatelskie;
 • inicjatywność i przedsiębiorczość;
 • świadomość i ekspresja kulturalna.

Klasy dwujęzyczne
język angielski

 • język angielski – 10 jednostek tygodniowo realizowanych przez anglistów i native speaker’a oraz nauczanie wybranych przedmiotów poprzez język angielski
 • język hiszpański – 2 jednostki tygodniowo realizowane przez nauczyciela języka hiszpańskiego

Klasy z rozszerzonym
językiem angielskim

 • język angielski – 8 jednostek tygodniowo realizowanych przez anglistów i native speaker’a

 • język hiszpański – 2 jednostki tygodniowo realizowane przez nauczyciela języka hiszpańskiego.

Uczniowie szkoły Józefosław

W rankingu ogólnopolskim zdobyli średnio:

Język polski 92% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 72%)

Matematyka 85% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 97% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Uczniowie szkoły Bemowo

W rankingu ogólnopolskim zdobyli średnio:

Język polski 76% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 74%)

Matematyka 84% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 96% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Uczniowie szkoły Bemowo

W rankingu ogólnopolskim zdobyli średnio:

Język polski 67% punktów (średni wynik w Polsce: 60%, średni wynik w Warszawie: 64%)

Matematyka 73% punktów (średni wynik w Polsce: 57%, średni wynik w Warszawie: 62%)

Język angielski 90% punktów (średni wynik w Polsce: 67%, średni wynik w Warszawie: 72%)

Uczniowie szkoły Józefosław

W rankingu ogólnopolskim zdobyli średnio:

Język polski 73% punktów (średni wynik w Polsce: 60%, średni wynik w Warszawie: 64%)

Matematyka 93% punktów (średni wynik w Polsce: 57%, średni wynik w Warszawie: 62%)

Język angielski 97% punktów (średni wynik w Polsce: 67%, średni wynik w Warszawie: 72%)