fbpx

Zapisz się na dzień otwarty

Kursy i szkolenia

Udział w projekcie Erasmus+ stanowi niezwykle cenne doświadczenie, ponieważ umożliwia naszym nauczycielom pozyskanie nowej wiedzy, wymianę doświadczeń i zapoznanie się z innowacyjnymi metodami pracy w szkole. Dzięki temu mamy okazję poznać kreatywne formy nauczania, zyskać odmienne podejście do edukacji i zaznajomić się z różnorodnymi kulturami edukacyjnymi, co z pewnością przyczynia się do wzbogacenia naszych umiejętności pedagogicznych.

Kursy i szkolenia, w których uczestniczą nasi nauczyciele, koncentrują się na rozwijaniu umiejętności językowych w kontekście swobodnego prowadzenia lekcji, a także biegłego komunikowania się w języku angielskim. Są one prowadzone przez doświadczonych lektorów z różnych zakątków świata, którzy dzielą się swoją wiedzą, strategiami pracy z uczniami, materiałami dydaktycznymi i pomocami naukowymi. 

Nasi nauczyciele podczas swoich mobilności dodatkowo mają okazję doskonalić umiejętności w zakresie prowadzenia lekcji w języku angielskim z jednoczesnym przekazywaniem treści z dziedziny nauczanego przedmiotu (CLIL), wykorzystywania nowoczesnych technologii, prowadzenia krótkoterminowych i długoterminowych projektów edukacyjnych, świadomości proekologicznej oraz dostosowywania metod i narzędzi pracy do indywidualnych potrzeb, wieku i poziomu zaawansowania uczniów.

Wyjazdy na zagraniczne kursy to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy i nowych umiejętności, ale także do budowania globalnej społeczności nauczycieli, która wspiera i motywuje się nawzajem. Na specjalnie przygotowanej platformę nauczyciele mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i inspiracjami, co z pewnością przyczynia się do podniesienia jakości edukacji na całym świecie.

Our mission is JOY - LEARNING - and PASSION. We believe that learning about the world is all about the joy of discovering a mystery, achieving a goal, and overcoming obstacles. We do everything we can to make LEARNING at our school the most wonderful adventure that leads to learning about the world, seeing its beauty, and understanding what it is like. We help students discover their PASSIONS so that they can pursue their goals with enthusiasm....

Students of the Józefosław school

In the national ranking, they scored on average:

Język polski 92% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 72%)

Matematyka 85% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 97% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Students of the Bemowo school

In the national ranking, they scored on average:

Język polski 76% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 74%)

Matematyka 84% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 96% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Students of the Bemowo school

In the national ranking, they scored on average:

Polish 67% points (average score in Poland: 60%, average score in Warsaw: 64%)

Mathematics 73% points (average score in Poland: 57%, average score in Warsaw: 62%)

English 90% points (average score in Poland: 67%, average score in Warsaw: 72%)

Students of the Józefosław school

In the national ranking, they scored on average:

Polish 73% points (average score in Poland: 60%, average score in Warsaw: 64%)

Mathematics 93% points (average score in Poland: 57%, average score in Warsaw: 62%)

English 97% points (average score in Poland: 67%, average score in Warsaw: 72%)