Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Najnowsze technologie

 

Technologie informacyjno-komunikacyjne i multimedia

 

Szkoła Podstawowa Gaudeamus wychodząc naprzeciw cyfrowej rewolucji w edukacji stosuje najnowsze technologie informatyczne w nauczaniu początkowym.

Komputery w edukacji wraz z technologią posługiwania się informacją stanowią szansę odejścia od encyklopedyzmu, czyli od przekazywania przez nauczycieli dużych zasobów informacji. Jest zatem oczywiste, że wyposażenie uczniów w kompetencje medialne i ich wykorzystanie to jedno z podstawowych zadań współczesnej szkoły. Nowe technologie pozwalają dzisiaj szkołom realizować obietnicę „zawsze i wszędzie".

 

Tablice interaktywne

Tablica interaktywna to urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym.  Jej najważniejszą cechą jest pełna interakcja z użytkownikiem. Uczeń stojąc przy tablicy może obsługiwać dowolny program uruchomiony w komputerze.

Na każdym wyświetlonym na tablicy obrazie/zdjęciu/tekście może pisać, notować, zaznaczać, podkreślać. Wszystkie naniesione na tablicę notatki można zapisać rozesłać pocztą e-mail, umieścić na serwerze szkolnym lub wydrukować.

Wszystkie zajęcia prowadzone przy użyciu tablicy interaktywnej mogą zostać zapisane, dzięki czemu mogą być wykorzystane w dowolnej chwili na kolejnych zajęciach, np. zajęciach wyrównawczych, lekcjach powtórzeniowych lub w innych klasach w następnych latach.

 

Programy edukacyjne

Zajęcia z wykorzystaniem multimedialnych programów edukacyjnych stwarzają warunki do rozwijania umiejętności dzieci w wielu zakresach tj. uczenia się, myślenia, poszukiwania, wykorzystywania informacji z różnych źródeł, działania, współpracy.

 

Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem iPadów/tabletów

Wykorzystanie iPadów w toku codziennych zajęć lekcyjnych bazuje na naturalnej umiejętności uczniów w posługiwaniu się nowoczesną technologią i narzędziami multimedialnymi.

Uczniowie pracują wyłącznie metodami projektowymi, dzięki temu rozwijają i doskonalą osobiste kompetencje z zakresu: przedsiębiorczości, praktycznego posługiwania się językiem angielskim, umiejętności matematycznych, umiejętności naukowo-technicznych oraz posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi.

 

Dostęp do bezprzewodowego internetu

Internet w szkole stanowi przede wszystkim źródło szybko dostępnej informacji z bardzo wielu dziedzin potrzebnych uczniom w nauce i łatwo przyswajalnych, ponieważ podanych w formule multimedialnej. Daje więc możliwości korzystania z technologii informacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów